Experiment in Catastrophe
Szostak/Fibich

W nocy z 12 na 13 lutego 1940 r. aresztowano i deportowano 1120 Żydów pomorskich z rejencji szczecińskiej na okupowane przez III Rzeszę obszary Generalnego Gubernatorstwa. Była to w państwie rządzonym przez nazistów pierwsza zorganizowana deportacja z obszaru tzw. Starej Rzeszy, w której Żydów, obywateli państwa niemieckiego, wywieziono poza jej obszar, na tereny podbite. Według Hanny Arendt, stanowiła ona swoiste ćwiczenie w celu osiągnięcia biegłości w przeprowadzaniu następnych deportacji, odbywających się w kolejnych latach niemal w całej Europie. Wystawa jest formą relacji z wędrówki śladami kilku osób z transportu.

12 II – 24 IV 2022
Pommersches Landesmuseum
Greifswald

Panel dyskusyjny:
21 IV 2022, godz. 18.00, Pommersches Landesmuseum Greifswald
Natalia Szostak, Weronika Fibich, dr. Eryk Krasucki
Moderacja: dr. Magdalena Gebala

Pommersches Landesmuseum GreifswaldOśrodek Teatralny Kana Szczecin

kontakt: wprawka.szczecin@gmail.com

Nordmagazin: Wystawa: Los pierwszych deportowanych Żydów